Monday, February 1, 2010

PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article89.pdf

ABSTRAK
Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang
berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan
bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang
diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.

1 comment:

  1. permainan bahasa sememangnya dapat membantu peningkatan pembelajaran kepada semua lapisan pelajar sama ada pelajar pintar, sederhana dan pelajar lemah. jadi, guru perlu kerap aplikasikan permainan bahasa dalam bilik darjah.

    ReplyDelete